INFO

Amire büszkék vagyunk: az Európai Bizottság (EC) és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által kiemelkedő oktatási innovációként értékelt és támogatott Polgár Judit Módszer 2013 óta része a magyarországi oktatásnak. A Módszer része a Sakkpalota Program.

50000

GYERMEK

3000

PEDAGÓGUS

750

INTÉZMÉNY

A NAT-ban – az általános iskolák alsó tagozatában – 2013-tól választható tantárgyként szereplő „Képességfejlesztő sakk” a sikeres tanítási-tanulási folyamatot támogatja a Sakkpalota Program alkalmazásával. A tantárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyainak tananyagába. 

Az oktatást a Sakkpalota tankönyv- és munkafüzet-sorozat segíti

A program alapján tanuló gyerekek, az azt alkalmazó pedagógusok és intézmények száma 2013 óta folyamatosan növekszik.

A tananyag kereszttantervi jellegű: sok hivatkozást használ, és fontos készségeket fejleszt más tárgyakhoz, például a matematikához, az íráshoz.” BELMA-értékelés

Nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. Rendszert, elvonatkoztatási terepet, átlátható, kézzelfogható viszonyokat ad, vagyis kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat.” – Dr. habil. Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatárs

Gyakorlatorientált, élvezetes, követhető.
„Lényegre törő, kreatív, gyerek- és tanár-, azaz emberközpontú.”
„Új, hasznos játékokat használ, amelyeket az óráimon alkalmazni tudok és tovább is gondolhatok.”